ترخیص کالا

انتقال کالا از کشوری به کشور دیگر با هدف فروش و یا به نمایش گذاشتن در نمایشگاه نیاز به ترخیص از گمرکات مبدا و مقصد دارد.
برای استفاده از این خدمات با همکاران ما تماس بگیرید.
ایمیل: r.sales@3mfair.com
شماره همراه و تلگرام: 09102006500