خدمات بیمه

برای ایمن ماندن از هرگونه خطرات احتمالی مالی و جانی بیمه راهکاری مطمئن می باشد. این شرکت خدمات بیمه ایی مانند بیمه مسافرتی، بیمه آتش سوزی و… را می تواند در اختیار مشتریانش قرار دهد.
برای استفاده از این خدمات با همکاران ما تماس بگیرید.
ایمیل: r.sales@3mfair.com
شماره همراه و تلگرام: 09102006500