خدمات لجستیک

مشارکت کنندگان جهت نمایش محصولات خود در نمایشگاه نیاز به خدمات بسته بندی، حمل و نقل، جابجایی و جایگزاری در غرفه ها و همین طور برگشت به بعد از اتمام نمایشگاه دارند.
برای استفاده از این خدمات با همکاران ما تماس بگیرید.
ایمیل: r.sales@3mfair.com
شماره همراه و تلگرام: 09102006500