خدمات هتل

مشارکت کنندگان غیر محلی و خارجی در ایام نمایشگاه نیاز به اقامت در هتل دارند برای پاسخگویی به این نیاز این شرکت با چندین هتل و آژانس گردشگری معتبر داخلی و خارجی تفاهمنامه همکاری با مضمون ارایه خدمات با کیفیت با قیمت مناسب دارد.
برای استفاده از این خدمات لطفا با همکاران ما تماس بگیرید.
ایمیل: r.sales@3mfair.com
شماره همراه و تلگرام: 09102006500