نمایشگاه بین المللی تخصصی ابزار یراق و تجهیزات وابسته ۱۰ تا ۱۳ اسفند ۹۵

مرکز نمایشگاه های بین المللی ایران شهر آفتاب

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر لطفا به بخش نمایشگاه ابزار مراجعه نمایید.

%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1