%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85

معرفی INTEX 2017 در نمایشگاه صنعت اصفهان

حضور شرکت مبادلات نوین هزاره سوم در نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان برای معرفی و جذب بازدیدکننده متخصص از نمایشگاه تخصصی ابزارآلات و تجهیزات وابسته INTEX 2017 در شهرآفتاب

لینک کانال تلگرام:مبادلات نوین هزاره سوم