اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی ابزار، یراق و تجهیزات وابسته
۱۰ تا ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۵
۲۸فوریه الی ۰۳ مارچ ۲۰۱۷